uwaga oszustwo mg spółka

OSTRZEŻENIE!

UWAGA!

OSZUSTWO!

Zarząd Spółki MG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MG sp. z o.o.) z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Chrobrego 20/2 (KRS 0000239404, REGON 080069481,
NIP 9730855167)
ostrzega przed osobami posługującymi się kopiami dokumentów MG sp. z o.o. w celu wyłudzenia towarów i usług.

Zarząd Spółki